Background

+381 64 1147875 rajalrakija@gmail.com

sr en

Prodaja

Informacije o prodaji

Naše proizvode možete naručiti direktno u sedištu kompanije u Vrbasu ili preko ovlašćenih distributera. Ovde pre svega mislimo na naše korisnike – pravna lica, koji su registrovani za maloprodaju ili ugostiteljsku i uslužnu delatnost.

Odredjeni proizvod se pakuje u kartonsku ambalažu od po 6 standardnih proizvoda od 1 L, 0,75 L, 0,5 L ili 0,25 L. Kartoni se dalje pakuju na standardne euro palete i distribuiraju sopstvenim ili našim prevoznim sredstvima. Za kupce iz inostranstva je obezbeđen kompletan spoljnotrgovinski institut izvozno uvoznog carinjenja i otpremanja robe u naznačenu zemlju kupca.

Za fizička lica, koji predstavljaju novu ciljnu grupu u razvoju prodaje na teritoriji Srbije, obezbeđen je institut online plaćanja i distribucije, korišćenjem aplikacije m-bankinga ili pouzećem gde se nakon isporuke na naznačenu adresu, direktno plaća dostavljaču za naručenu robu,ukoliko u naznačenom mestu nemamo ovlašćenog distributera ili je narudžba manja od jednog standardnog pakovanja – kartona.

Maloprodaja proizvoda online online koristi proizvode i razne aplikacije poslovnih banaka, tako da je uvedena mogućnost plaćanja i automatske narudžbenice putem mobilnih telefona uz korišćenje klasičnog instituta plaćanja preko odgovarajuće mobilne aplikacije. Nakon registracije uplate na naznačeni tekući račun RAJAL DISTILLERY od strane fizičkog ili pravnog lica, vrši se distribucija proizvoda putem ovlašćenih prodajnih menadžera, ovlašćenih distributera ili putem organizovane postojeće kurirske mreže door to door.

Podaci o kompaniji

Poslovno ime: RAJAL DISTILLERY DOO VRBAS

Adresa: Sivč Jovgena bb, 21460 Vrbas

Pretežna delatnost: 1101 – Destilacija, prečiščavanje i mešanje pića

Matični broj: 21086444

PIB: 108882218

Tekući račun u banci INTESA:
160-0000000423702-58

Odgovorno lice: Stevan Bobić i Miloš Mijatović

Telefon: +381 21 790088

Email: rajalrakija@gmail.com

Uplatnica

Primeri za svrhu uplate:

Svrha uplate: Kupovovina rakije od dunje 1 L, 2 x komada

Svrha uplate: Kupovovina likera od kajsije 1 L, 3 x komada

Distribucija

Distribucija proizvoda na tržištu Srbije obavlja se uglavnom u saradnji sa veleprodajama i maloprodajnim objektima i preko ovlašćenih distributera. Od ove godine formiran je poseban ogranak RAJAL DISTILLERY za distribuciju TT kanala, sa prodajnim menažerima, menadžerima za logistiku i prodavcima na terenu. Opremljen je novom flotom, adekvatnim vozilima za snabdevanje i modernim IT tehnologijama.

Osim domaće prodaje, RAJAL DISTILLERY je izvoznik svojih proizvoda, kako u zemlje regiona (Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Makedonija, Slovenija, Mađarska, Rumunija i Bugarska) tako i u evropske zemlje: Velika Britanija, Švajcarska, Francuska, Austrija, Holandija, Švedska, Nemačka. Intencija je da se tržište proširi na tržišta Rusije, Ukrajine, Kuvajta, SAD, Kanade i Australije.

Marketing

Strategija marketinga se bazira na činjenici da je globalno tržište rada generisalo potrebu da se profiliše savremeni pristup tržištu i liderstvo kao deo procesa maksimiziranja profita kompanije na lokalnom, regionalnom i globalnom tržištu. Ogroman broj informacija i proizvoda je dovelo do intencije i inperativa pojedinih kompanija i globalnog finansijskog tržišta i finansijskih institucija za brzim, efikasnim i jednostavnim protokom kapitala, usluga i roba, maksimiziranje profita, kao i smanjenje transakcionih i troškova distribucije. Taj imperativ nameće bitnu ulogu marketinga u kompaniji, čija uloga je osim motivacionog i faktor koordinacije i animacije na tržištu. Takođe, brz i dinamičan razvoj informacionih tehnologija, pre svega interneta i elektronskih komunikacija, dovodi do značajnih promena u finansijskom sektoru,pa se paralelno razvijaja i elektronsko poslovanje, koje se oslanja na informacioni sistem, te je samim tim, pozicija i uloga kompanije i njenog marketinga prilično kompleksna i zahtevna i podrazumeva, pored sposobnosti da motiviše i animira potencijalne kupce i poznavanje i šerovanje baze podataka, koja je dostupna na lokalnoj ili globalnoj mreži. Sve veća konkurencija na tržištu i smanjenje transacionih troškova i marži i pojava elektronskog poslovanja još više ističe ulogu menadžera u marketingu kao lidera u pokušaju da poslovne aktivnosti kompanije podrede i stave u funkciju potencijalnim kupcima, te da to obavljaju na fleksibilniji i efikasniji način. Prednosti marketinga u sistemu elektronskog poslovanja se odnose se na automatizaciju procesa, smanjenje troškova, jednostavan i jeftin izlaz na šire tržište uz efikasno komuniciranje sa kupcima – korisnicima interneta, kojima je dostupniji spektar jeftinijih proizvoda i ponuda, uz veliku uštedu vremena za pretraživanje i kupovinu. Samim tim, uloga menadžera u marketingu, kao lidera u nekoj kompaniji, koja želi da se pozicionira na regionalnom i globalnom tržištu je izuzetno značajna i zahteva stalnu aktivnost na polju usavršavanja i osavremenjavanja znanja i proučavanju novih tehnologija i pristupa tržištu proizvoda, kapitala, kupaca i rada, kao i novih saznanja u oblasti komunikacije, odnosa sa zaposlenim i PR-a. Takav savremeni pristup ovoj naučnoj paradigmi je usvojen od strane RAJAL DISTILLERY, te je trenutno organizovana kampanja da se putem IT sektora informacije o proizvodnoj paleti što više približi kupcu i krajnjem potrošaču.

Cenovnik

PROIZVOD PAKOVANJE CENA PROIZVODNJE CENA SA PDV (20%)
Rakija od Dunja 1 L 1200 din 1440 din
Rakija od Dunja 1 L LUX 1300 din 1460 din
Rakija od Dunja 0.7 L LUX 1000din 1200 din
Rakija od Dunja 0.7 L kockasta LUX 1400 din 1680 din
Rakija od Dunja 0.5 L 700 din 840 din
Rakija od Dunja 0.25 L 350 din 420 din
Rakija od Kajsija 1 L 1200 din 1440 din
Rakija od Kajsija 1 L LUX 1300 din 1460 din
Rakija od Kajsija 0.7 L LUX 1000din 1200 din
Rakija od Kajsija 0.7 L kockasta LUX 1400 din 1680 din
Rakija od Kajsija 0.5 L 700 din 840 din
Rakija od Kajsija 0.25 L 350 din 420 din
Rakija Viljamovka 1 L 1200 din 1440 din
Rakija Viljamovka 1 L LUX 1300 din 1460 din
Rakija Viljamovka 0.7 L LUX 1000din 1200 din
Rakija Viljamovka 0.7 L kockasta LUX 1400 din 1680 din
Rakija Viljamovka 0.5 L 700 din 840 din
Rakija Viljamovka 0.25 L 350 din 420 din
Liker od Dunja 0.7 L 1100 din 1320 din
Liker od Dunja 0.5 L 800 din 960 din
Liker od Dunja 0.25 L 400 din 480 din
Liker od Kajsija 0.7 L 1100 din 1320 din
Liker od Kajsija 0.5 L 800 din 960 din
Liker od Kajsija 0.25 L 400 din 480 din
Liker Viljamovka 0.7 L 1100 din 1320 din
Liker Viljamovka 0.5 L 800 din 960 din
Liker Viljamovka 0.25 L 400 din 480 din

Napomena: Cene su izražene sa uračunatim PDV-om koji iznosi 20%

Kontakt

Informacije i prodaja:

+381 64 1147875

+381 64 2339564

+381 63 7319158

+381 21 790088

Sivč Jovgena bb, 21460 Vrbas, Srbija

rajalrakija@gmail.com

Pošaljite nam poruku!